Продовжується НАБІР УЧНІВ 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік

Відповідно до листа НЦ МАНУ від 05.09.2013 р. № 172/3.1-569 «Про набір слухачів до Всеукраїнських профільних очно-заочних шкіл Малої академії наук України» продовжується НАБІР УЧНІВ 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік.

Науково-методичне керівництво школами здійснює Національний центр «Мала академія наук України» за підтримки Національного технічного університету «КПІ», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української мови та літератури імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Українського фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У школі для учнів 9–11 класів проводиться навчання за наступними напрямами:
математичний;
фізико-технічний (секції: «Фізика та астрономія», «Технічні науки»);
хімічний;
інформаційно-телекомунікаційних технологій;
лінгвістичний (секція «Українська мова»).


Для учнів 8 класів проводиться навчання за такими профілями:
математичний;
фізичний;
інформаційних технологій.


Навчально-виховний процес в очно-заочній школі здійснюється за спеціально розробленими програмами і навчальними планами, які органічно поєднують колективну та індивідуальну форми роботи і містять такі змістовні модулі: «Основи дослідницької роботи», «Профільний навчальний курс», «Організація індивідуальної дослідницької діяльності слухачів» та «Додаткові навчально-розвиваючі програми».

Навчальний процес може бути організований як в заочній так і в очно-заочній формах.

Зарахування до навчальних груп очно-заочних шкіл здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні навчальні програми.

Для належної організації роботи школи просимо надіслати заявку на зарахування до Всеукраїнської профільної очно-заочної школи на електронну адресу nvv@man.gov.ua до 15 жовтня 2013 року.

Завдання контрольних робіт будуть розміщені на сайті очно-заочних шкіл http://z-school.man.gov.ua/.

Детальна інформація про умови участі у Всеукраїнських профільних очно-заочних школах Малої академії наук України − за телефоном: 0(95)467-01-42 Кічайкіна Софія Іванівна.