Увага! "МАН-Юніор Дослідник"

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

2014 рік

У квітні-травні ц.р. Національний центр «Мала академія наук України» проводить Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник».

   Конкурс проводиться у два етапи:

·         І етап – заочний (до 15 квітня ц.р. – реєстрація учасників і розміщення презентацій і тез доповідей на сайті конкурсу;  з 15 до 30 квітня – відкрите рейтингове оцінювання проектів),

·         ІІ етап –захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі територіальних відділень Малої академії наук України (12 травня – тестове включення до системи захисту в режимі он-лайн; з 13 до 16 травня – захист проектів у режимі он-лайн, 17 травня – круглий стіл для керівників учнівських проектів).

   Для участі у конкурсі необхідно з 10 березня по 10 квітня 2014 року надіслати заявку (форма додається), тези творчої роботи та презентацію проекту, оформлену в середовищі Power Point, на електронну адресуjunior.konkurs@gmail.com.

Вимоги до написання тез, оформлення презентацій та тематика за номінаціями додаються.

   Презентації та тези творчих робіт будуть розміщені на сайтах конкурсу. За результатами їх відкритого рейтингового оцінювання визначатимуться учасники ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайтах конкурсу не пізніше, ніж через п’ять календарних днів після завершення І етапу. 

   До участі в заході запрошуються учні 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного віку.

   Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 489-55-80, 0 (97) 234-50-94, 0 (50)362-07-09; е-mail: junior.konkurs@gmail.com; веб-сайти: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua.

Умови проведення

·         Умови проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» в 2014 році.

·         Лист МОН України від 19.02.2014 № 1/9-122 «Про проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник»

 

Загальні рекомендації та теми

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу

Малої академії наук «МАН-Юніор Дослідник»,

який проводитиметься в квітні-травні  2014р.

 

   Заявка обов’язково повинна містити:

1. відомості про учня — прізвище, ім’я, по-батькові, клас та повну назву навчального закладу; телефон для зв’язку;

2. відомості про наукового (педагогічного) керівника — прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, назву закладу, де він працює, телефон для зв’язку;

3. повну назву проекту;

4. із заявкою бажано надіслати фотографію учня та його керівника, краще, якщо фото зафіксує працю над проектом (роботу з приладами, архівними матеріалами, екологічні заходи тощо).

   Тези

Об’єм тез 1-2 стор. формату А4 у електронному вигляді 12 кеглем.

У тезах необхідно вказати:

1. повну назву проекту;

2. прізвище, ім’я, по-батькові учня, клас навчання та навчальний заклад;

3. прізвище, ім’я, по-батькові, посаду наукового (педагогічного) керівника проекту;

4. викладення суті проекту повинно бути стислим і логічним: доцільно вказати мету і завдання дослідження, методи та способи його виконання, навести отримані результати, їх короткий аналіз, вказати відмінність дослідження від вже відомих, новизну та практичну значущість.

   Презентація – не більше 12 -15 слайдів; неможна включати музикальне супроводження, відео та інші фрагменти, які значно збільшують об’єм презентації. До презентації необхідно включити фотографії, що фіксують діяльність автора щодо виконання завдань проекту. Текст повинен бути лаконічним, логічним, містити конкретні висновки.