Про заклад  >> Зворотний зв'язок

Графік особистого прийому громадян

ДиректорЗапівахін Сергій Володимирович

Вівторок: 13.00-15.00

 

Адреса: 

41100, Сумська область, м. Шостка, Садовий бульвар, б. 11

телефон: +38-05449-71256

e-mail: shostka-man@ukr.net


ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯНПОРЯДОК особистого прийому громадян у Шосткинській міській малій академії наук учнівської молоді Шосткинської міської ради Сумської області

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян.

2. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян».

3.   Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

4.  Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

   У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

    Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

5. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

6.  Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

7. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів.

8. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.