Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт

 

      У виданні містяться методичні матеріали для учнів-слухачів Малої академії наук учнівської молоді щодо організації процесу дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт. Розкриваються основні етапи наукової праці , наводяться поради щодо написання та представлення роботи, зазначаються умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Download
Metod_rec_napysannya_robit.pdf
Adobe Acrobat Document 624.9 KB

Вимоги і методичні рекомендації

Download
Як не треба робити презентацію.pdf
Adobe Acrobat Document 853.9 KB


Зразок оформлення титульного аркуша 2016

Зразок оформлення титульного аркуша для конкурсних робіт учнів-членів МАН міста ШосткиМетодичні рекомендації щодо виконання науково-дослідницьких робіт

Богдан С. Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю, 2013

 

У посібнику у формі порад юним мовознавцям подано основні теоретичні відомості про організацію науково-дослідницької роботи, актуальні напрями мовознавчих студій, особливості семантико-комунікативного структурування наукового тексту, методи й методику збирання, опрацювання фактичного матеріалу та наукової літератури, окреслено специфіку підготовки наукового дослідження до захисту й типові моделі поведінки на захисті. Рекомендовано для слухачів і керівників секцій української мови, всіх юних мовознавців, які роблять перші кроки на науковій ниві. 

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Упорядник: Попова Д.А.

У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з іноземних мов. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з іноземних мов, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами та мовним матеріалом, вимоги до оформлення та додатки, де наводяться зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури та ін.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Упорядник:Ковальова О.В.
У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з мистецтвознавства. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з мистецтвознавства, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами, вимоги до оформлення та додатки, в яких подано зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури та ін.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Упорядник:Кирильчук О.М.
У навчальному посібнику вміщено методичні рекомендації щодо підготовки та написання наукових досліджень з української літератури. Методичні вказівки містять загальні положення про учнівську науково-дослідницьку роботу з української літератури, рекомендації щодо вибору теми, загальні правила роботи з джерелами, вимоги до оформлення та додатки, в яких подано зразки оформлення титульної сторінки, змісту, списку літератури.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Упорядники:Шульжук Н.В., Мушировська Н.В., Грипич С.Н.
У навчально-методичному посібнику описано методику виконання, правила оформлення й порядок захисту науково-дослідницьких робіт з української мови, подано конкретні рекомендації щодо розробки програми дослідження та її реалізації, написання тексту наукової роботи і її підготовки до захисту. Посібник призначено для молодих науковців - членів Малої академії наук учнівської молоді, які виконують наукові роботи в секції «Українська мова» відділення філології та мистецтвознавства та їхніх наукових керівників.

 

АСТРОНОМІЯ

Упорядники:Мислінчук В.О., Тищук В.І., Тимощук А.І., Новік О.В.

У методичних рекомендаціях розкриваються теоретичні та методичні основи організації дослідницької роботи учнів з астрономії в контексті діяльності Малої академії наук.

 

ЕКОНОМІКА

Упорядники: Г.Е. Гронтковська, В.М. Костриченко, Н.Е. Ковшун

Методичні рекомендації до написання наукових робіт з економіки на конкурс-захист учнями – членами Рівненської Малої академії наук учнівської молоді 

 

ФІЗИКА

Упорядники: Галатюк Ю.М., Галатюк М.Ю.,Шевчук В.П., Тимощук А.І.

У методичному посібнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації дослідницької роботи учнів з фізики в контексті діяльності Малої академії наук. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, слухачів, кандидатів та дійсних членів МАН, вчителів фізики та астрономії, студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів.

 

МАТЕМАТИКА

Упорядники: Бомба А. Я., Белешко Д. Т., Дейнека О. Ю., Тадєєв П. О., Турбал Ю. В.,            Тимощук А.І.

У посібнику наведено вимоги, методичні рекомендації та поради щодо підготовки, написання, оформлення і захисту науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН відділення математики (секції: математика, прикладна математика, математичне моделювання).

 

ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

Харківська обласна станція юних туристів, Харків - 2009

Рекомендовано організаторам науково-дослідницької діяльності, вчителям, учням-членам МАН України.

У збірці розміщені методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницьких робіт з географії та геології Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (історико-географічний напрям).


ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

     Сучасному суспільству з його швидкими змінами потрібні освічені, моральні, зацікавлені люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, готові до міжкультурної взаємодії, володіють почуттям відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне процвітання, здатні оперативно сприймати й творчо працювати з інформацією, що постійно оновлюється. 

читати далі>>