Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.

Запрошуємо переглянути

Друковані матеріали

МАН України

Робота з обдарованими дітьми у позашкіллі

Мала академія наук України. Робота з обдарованими дітьми у позашкіллі : інформ.-бібліогр. огляд літератури, 2013

Упорядники — Талалаєвська М.

 

В інформаційно-бібліографічному огляді літератури висвітлено аспекти роботи з обдарованими дітьми у позашкіллі.
Збірник упорядкований на основі матеріалів періодичних видань, що надійшли до Національного центру «Мала академія наук України» впродовж липня – вересня 2013 року.
Для зручності користування бібліографічні джерела в огляді літератури розташовані за розділами, а в межах розділів – в алфавітному порядку за прізвищем авторів або за назвами публікацій.
Видання розраховане на педагогів МАН, широких освітянських кіл.


Довідник Малої академії наук

Довідник підготовлено Національним центром

«Мала академія наук України»


Відповідальний за випуск О. Лісовий 

Укладач: М. Талалаєвська

Дизайн обкладинки Б. Лісовський

Верстка Л. Северенчук

Коректор О. Нечипоренко